Foto met onze naam op een bord voor ons.

V.l.n.r. Felix, Ger, Henk, Hein en Kees

Etcetera

                                  
                   
 
                                 

Een van onze eerste foto's De oude Blokker cacao fabriek bij het Amstelstation.

"Bijl-in"

Met Etcetera traden wij in 1970 als eerste band op in de Bijlmermeer 
(Bijl-in disco)                   
Daar waren ooit posters voor gemaakt, maar die bezit ik niet meer.        

Foto bij de "Bijl-in disco" in de Bijlmermeer 1970